Continuïteitsplan

donderdag 16 april 2020

Teamwerk Zorg heeft zich vanaf het begin van de Coronacrisis continu en maximaal ingezet om de door haar uit te voeren taken op een (alternatieve) wijze uit te voeren. De doelgroep (cliënten dagbesteding en cliënten met individuele begeleiding) is (zeer) kwetsbaar en kan niet zonder dagbesteding/individuele begeleiding. Teamwerk stelt de belangen van de cliënten voorop en komt de doelgroep zo passend mogelijk tegemoet. Wij hebben een zorgcontinuïteitsplan opgesteld en bieden cliënten o.a. wandelsessies in de natuur aan. De persoonlijk begeleider loopt dan een “uurtje” met de cliënt door de natuur en bespreekt tijdens het wandelen het wel en wee van de cliënt. Tijdens het wandelen wordt uiteraard de minimale afstand van 1,5 meter gehandhaafd.

Naar nieuwsoverzicht