Missie en visie

Teamwerk Zorg is ontstaan vanuit het idee dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Optimale participatie staat centraal. Wij werken voornamelijk in de provincie Zuid-Holland.

Missie

Teamwerk Zorg realiseert voor haar kandidaten (behorend tot de doelgroep) een op maat gesneden zinvolle en plezierige daginvulling. Teamwerk Zorg houdt daarbij optimaal rekening met de mogelijkheden van het individu en de maatschappij. Iedere kandidaat is daarbij uniek en mag zijn wie hij of zij is.

Visie

Teamwerk Zorg is een kleinschalige zorgorganisatie die zinvolle, passende en plezierige dagbesteding biedt aan volwassenen binnen de doelgroep Gehandicapten Zorg. Door de korte lijnen is er veel oog voor elke cliënt, waarbij de wensen en mogelijkheden centraal staan. Plezier hebben in wat je doet is een speerpunt in ons denken en doen. Dagelijks werkt er een enthousiast, deskundig en zorgzaam team dat zich volledig inzet om de kandidaten een grote glimlach te bezorgen. Teamwerk Zorg gaat elke uitdaging aan om dromen van kandidaten waar te maken. Dit doen wij op basis van een serieuze benadering en gelijkwaardigheid. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, waardoor we voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Wij werken met een hart voor kandidaten hard voor kandidaten.

In- en exclusiecriteria

Teamwerk Zorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

- met agressieproblematiek;
- met verslavingsproblematiek;
- die geen indicatie hebben;
- die verpleegtechnische handelingen nodig hebben;
- die seksueel overschrijdend gedrag vertonen.