Indicatie dagbesteding

Dagbesteding is bedoeld voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken maar toch zinvol bezig willen zijn. Hiervoor heb je een indicatie voor dagbesteding nodig. De meeste mensen die in aanmerking komen voor dagbesteding ontvangen een Wajong-uitkering. Je kan op drie manieren in aanmerking komen voor dagbesteding bij Teamwerk Zorg:

 

 

  1. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    Alle mensen die ouder zijn dan 18 jaar en een indicatie hebben voor begeleiding individueel en/of begeleiding in een groep.
  2. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
    Dit zijn mensen die een indicatie hebben die valt onder de Wet langdurige zorg, of die een indicatie hebben met Zorgzwaartepakket 4 of hoger (ZZP). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt.
  3. Via het persoonsgebonden budget (pgb)
    Mensen met een indicatie dagbesteding, die zelf via het persoonsgebonden budget zorg kiezen en inkopen.

 

Lees op deze pagina hoe je in aanmerking komt voor een indicatie dagbesteding en lees hier hoe de zorgkosten betaald worden.