Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bestaat uit het ondersteunen bij het schoon en leefbaar houden van je huis, het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk of het bieden van ondersteuning bij thuisadministratie. Bij individuele begeleiding begeleiden wij personen en/of gezinnen met een beperking. Ons zorgaanbod is aangepast op de zorgvrager. Dit zorgaanbod wordt ook regelmatig getoetst en bijgesteld.

Wij brengen eerst goed in kaart welke zorgbehoefte de kandidaat heeft, zodat de zorg daarop afgestemd kan worden. Wij houden rekening met de maximale belastbaarheid/grenzen van de kandidaat, zodat zij/hij optimaal kan blijven functioneren. Individuele begeleiding vindt meestal vanuit huis plaats, maar het kan ook ergens anders. Onderstaand een uitgebreid overzicht van punten waar Teamwerk Zorg begeleiding in kan bieden:


Gedragsmatig, cognitief, sociaal en emotioneel

 • Hulp bij het plannen en stimuleren van sociale contacten;
 • Hulp en ondersteuning bij communicatieproblemen;
 • Hulp bij het uitvoeren van vaardigheden zoals sociale vaardigheden en het reguleren van emoties;
 • Begeleiding bij activering en sociale participatie;
 • Hulp bij het aansturen van gedrag en communicatie; 
 • Oefenen in het omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking;
 • Inzicht geven in de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking;
 • Begeleiden in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen;
 • Begeleiding bieden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;
 • Hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, het corrigeren van besluiten of gedrag.

Persoonlijke verzorging en praktische ondersteuning

 • Hulp bij het overnemen van fysieke zorg;
 • Hulp bij het uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken, of bij het oplossen van praktische problemen;
 • Hulp bij het beheren van het budget en de administratie;
 • Hulp bij het gebruik van openbaar vervoer (alleen in de zin van oefenen);
 • Regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met diverse type instanties;
 • Hulp bij persoonlijke verzorging en het verrichten van medische handelingen tijdens ADL;
 • Hulp bij het plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten;
 • Hulp bij het initiëren van een weekplanning.
Ik wil meer weten!