Stappenplan

In het kort komt het er globaal op neer dat we de volgende vier stappen volgen:

 1. Kennismakingsgesprek
  In dit gesprek wordt de zorgbehoefte in kaart gebracht.
 2. Opstellen zorgplan
  Vanuit de zorgbehoefte wordt er een zorgplan opgesteld om invulling te geven aan de zorgbehoefte. Dit kan dagbesteding in een groep of individueel zijn, of individuele begeleiding. Lees hier meer over ons aanbod.
 3. Organiseren van zorg
  Dit houdt onder andere in dat er een zorgovereenkomst opgesteld wordt welke getekend wordt door de kandidaat en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers. Ook wordt er gekeken naar hoe het vervoer geregeld kan worden.
 4. Resultaat
  De kandidaat krijgt uiteindelijk de juiste zorg en komt terecht op een fijne plek. Een plek waar de kandidaat elke dag met plezier heen kan gaan!